Αρχική 

Bujinkan Greece Dojo - Ninpo Taijutsu
武神館道場 希臘 双子流 忍法体術

Η αρχαία τέχνη των Samurai και των Shinobi / Ninja

 

 

 

Τα τμήματα δεν χωρίζονται βάσει επιπέδου, καθώς οι μαχητικές ικανότητες βελτιώνονται πολύ πιο αρμονικά και λειτουργικά μέσα στην ομάδα όταν όλοι αντιμετωπίζονται σαν ίσοι στα μάτια του Δασκάλου.

Η κλασική και για αιώνες δοκιμασμένη εκπαίδευση με την εφαρμογή των βασικών τεχνικών Kihon σε ζευγάρια δεν λείπει από κανένα μάθημα καθώς είναι η βασική πηγή εξέλιξης της φυσικής και μηχανικής ανταπόκρισης στην μάχη, ώστε αυτή να εκτελείται με τεχνική αρτιότητα και αποτελεσματικότητα. Επειτα γίνεται η μελέτη διάφορων τεχνικών απο τις 9 σχολές του Bujinkan.
 
Τα όπλα αποτελούν βασικό κομμάτι της τέχνης μας, μέσα απο τις σχολές Ko Ryu Bujutsu 古流 武術 και διδάσκονται και ως οπλισμένος εναντίον οπλισμένου, αλλά και ως άοπλος εναντίον οπλισμένου. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ken-jutsu, bo-jutsu, hanbo-jutsu, jo-justu, naginata-jutsu, yari-jutsu,  jutte-jutsu, tanto-jutsu, shurinken-jutsu.
 
Η προσέγγισή μας στην διδασκαλία του Ninjutsu είναι πολύπλευρη με στόχο την καλλιέργεια μαθητών με μαχητική γνώση, καλη φυσική κατάσταση, σωματική υγεία, και την δυνατοτήτα να εξασκούνται στην τέχνη για όλη τους την ζωή, ανεξάρτήτως της ηλικίας τους.
 
Προσφέρουμε άριστη καθοδήγηση με σεβασμό στις ανάγκες σας, ανεξαρτήτως επιπέδου και ηλικίας. Δοκιμάστε μια εβδομάδα δωρεάν! Ελάτε να εκπαιδευτείτε κοντά μας!.The secret principle of Taijutsu is to know the foundations of peace.
To study is the path to the immovable heart [ Fudoshin ] 
不動心
宗家

Νέα & Ανακοινώσεις

Special Interview, published by Bujinkan Prague Dojo

Special interview by Harry Mitrou for the special issue Budo & Nin


Bujinkan Greece Dojo - Ninpo Taijutsu

温故知新
On ko chi shin

"To Study Something Old and Discover Something New"